NOWOŚĆ – w cenie kursu UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

Cennik kursów na rok 2018 ( Promocja do 15.07.2018)

Kategoria: Godz. teorii: Godz. praktyki: Wiek: Kurs podstawowy: Kurs ekspresowy: Kurs indywidualny: Godz. dodatkowa:
A 30 20 24 1900
1600*
Promocja do 15.07.2018
2400
2100*
Promocja do 15.07.2018
2400
2100*
Promocja do 15.07.2018
PLAC 80**/90
MIASTO 90**/100
A
POSIADAM
A2
20 20 1550
A2 30 20 18 1900
1600*
Promocja do 15.06.2018
2400
2100*
Promocja do 15.07.2018
2400
2100*
Promocja do 15.07.2018
PLAC 80**/90
MIASTO 90**/100
A1 30 20 16 1900
1600*
Promocja do 15.07.2018
2400
2100*
Promocja do 15.07.2018
2400
2100*
Promocja do 15.07.2018
PLAC 80**/90
MIASTO 90**/100
AM 5 5 14 1200
900*
Promocja do 15.07.2018
1600
1300*
Promocja do 15.07.2018
1600
1300*
Promocja do 15.07.2018
PLAC 80**/90
MIASTO 90**/100

B
dla osób uczących się
30 30 18 1900
1600*
Promocja do 15.07.2018
2700
2400*
Promocja do 15.07.2018
2700
2400*
Promocja do 15.07.2018
60** / 70
B
dla pozostałych
30 30 16 2050
1750*
Promocja do 15.07.2018
2700
2400*
Promocja do 15.07.2018
2700
2400*
Promocja do 15.07.2018
60**/ 70
B1 30 30 16 2400
2100*
Promocja do 15.07.2018
3100
2800*
Promocja do 15.07.2018
3100
2800*
Promocja do 15.07.2018
80** / 90
B
POSIADAM
B1
20 18 1400
1200*
Promocja do 15.07.2018
1500 1500 60**/70
B+E 0 15 18 1800
1500*
Promocja do 15.07.2018
2200
1900*
Promocja do 15.07.2018
2200
1900*
Promocja do 15.07.2018
PLAC 80**/90
MIASTO 90**/100
C 20 30 18 2450
2150*
Promocja do 15.07.2018
3100
2800*
Promocja do 15.07.2018
3100
2800*
Promocja do 15.07.2018
PLAC 80**/90
MIASTO 100**/110
C+E 0 25 18 2400
2150*
Promocja do 15.07.2018
3100
2800*
Promocja do 15.07.2018
3100
2800*
Promocja do 15.07.2018
PLAC 90**/100
MIASTO 110**/120
C, C+E C – 20
CE – 0
C – 20
CE – 25
18 4200
3850*
Promocja do 15.07.2018
5150
4800*
Promocja do 15.07.2018
5150
4800*
Promocja do 15.07.2018

D
POSIADAM
B
20 60 24 4500
4200*
Promocja do 15.07.2018
5200
4900*
Promocja do 15.07.2018
5200
4900*
Promocja do 15.07.2018
PLAC 90**/100
MIASTO 110**/120
D
POSIADAM
C
20 40 24 3500
3200*
Promocja do 15.07.2018
4200
3900*
Promocja do 15.07.2018
4200
3900*
Promocja do 15.07.2018
PLAC 90**/100
MIASTO 110**/120

* – Szczegóły w biurze OSK.

** – Ceny dla kursantów OSK LIDER.


Cennik godzin dodatkowych:

Pakiet godzin :
/ Kategoria :
10 godzin20 godzin30 godzin
* - Dotyczy jazd na placu manewrowym. Do każdej godziny w mieście należy doliczyć 10 zł.
** - Dotyczy jazd na placu manewrowym. Do każdej godziny w mieście należy doliczyć 20 zł.
A, A2, A1, AM
Cena dla kursantów OSK Lider
800 zł. *
1600 zł. *
2400 zł. *
A, A2, A1, AM
Cena dla pozostałych osób
900 zł. * 1800 zł. *2700 zł*
B
Cena dla kursantów OSK Lider
600 zł.1200 zł.1800 zł.
B
Cena dla pozostałych osób
700 zł.1400 zł.2100 zł.
B1
Cena dla kursantów OSK Lider
700 zł. 1400 zł.2100 zł.
B1
Cena dla pozostałych osób
800 zł.1600 zł.2400 zł.
B+E
Cena dla kursantów OSK Lider
800 zł.*1600 zł.*2400 zł.*
B+E
Cena dla pozostałych osób
900 zł.*1800 zł.*2600 zł.*
C
Cena dla kursantów OSK Lider
800 zł.**1600 zł. **2400 zł.**
C
Cena dla pozostałych osób
900 zł.**1800 zł. **2700 zł.**
C+E
Cena dla kursantów OSK Lider
900 zł.**1800 zł.**2700 zł.**
C+E
Cena dla pozostałych osób
1000 zł.**2000 zł.**3000 zł.**
D
Cena dla kursantów OSK Lider
900 zł.**1800 zł.**2700 zł.**
D
Cena dla pozostałych osób
1000 zł.**2000 zł.**3000 zł.**