Cennik kursów na rok 2020 ( Promocja do 20.01.2020 )

Wciśnij plus żeby poznać szczegóły oferty

Kategoria:Godz. teorii:Godz. praktyki:Wiek:Kurs podstawowy:Kurs ekspresowy /
indywidualny /
weekendowy:
Godz. dodatkowa:
A3020242300
2800
PLAC 100
MIASTO 110
A
POSIADAM
A2
-202023002800
PLAC 100
MIASTO 110
A23020182300
2800
PLAC 100
MIASTO 110
A13020162300
2800
PLAC 100
MIASTO 110
AM
motorower
6514 1100
1500
PLAC 100
MIASTO 110
AM
samochód
6514 1500
2000
110
B
dla osób uczących się
3030182200
2700
70    dla kursantów
80    dla pozosłych
B
dla pozostałych
3030182400 2900
70    dla kursantów
80    dla pozosłych
B130301631003600
110
B
POSIADAM
B1
-20181900
2400
70
B+E015181500
2100
PLAC 90
MIASTO 110
C2030182600
3500
PLAC 100
MIASTO 120
C+E025182600
3500
PLAC 110
MIASTO 130
C, C+EC – 20
CE – 0
C – 20
CE – 25
184600
5500
-
D
POSIADAM
B
206024 4600
5500
PLAC 110
MIASTO 130
D
POSIADAM
C
2040243600
4500
PLAC 110
MIASTO 130

* – Cena kursu bez wykładów.