SZKOLENIA ZAWODOWE

Szkolenia okresowe / e-learning 500 zł. *
Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz rzeczy) 2050 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz osób)  2400 zł
Kwalifikacja wstępna (przewóz rzeczy) 3150 zł
Kwalifikacja wstępna (przewóz osób) 3150 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca  800 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona  800 zł