Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia:

 • do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • Minimalny wymagany wiek: 21 lat,
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii CC+ED1 i D1+E.

Dla osób, które uzyskały kwalifikacje wstępna określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: C i C+E wynosi 18 lat.

 • Jazdy wykonywane pojazdami MAN TGL 12.250, MAN TGL 12.240.

Kurs podstawowy:

 • 20 godzin lekcyjnych wykładów teoretycznych,
 • 30 godzin zegarowych jazd,
 •  materiały szkoleniowe ,
 • orzeczenie lekarskie ,
 •  możliwość opłaty ratalnej,
 • darmowe konsultacje.POJAZD EGZAMINACYJNY