Regulamin jazd doszkalających – Pobierz

  • Pakiet 10 godzin należy opłacić przed przystąpieniem do jazd.
  • Pakiet 20 godzin można opłacić w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości …………zł.  przed przystąpieniem do jazd, druga rata w wysokości ……………… zł. do 10 godziny .
  • Pakiet 30 godzin należy opłacić w trzech ratach. Pierwsza rata w wysokości …………. zł. przed przystąpieniem do jazd, druga rata w wysokości …………….. zł. do 10 godziny, trzecia rata w wysokości ……………….. zł. do 20 godziny.
  • Opłata za jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 30 dni od dnia ich wykupienia. Ośrodek odlicza wtedy 20% opłaty manipulacyjnej.
  • Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od dnia ich zakupu.
  • Klient ma prawo – po wykupieniu i odbyciu w naszej Szkole pierwszej lekcji doszkalającej – zdecydować się na wykup pakietu lub zmianę pakietu, dopłacając tylko różnicę cenową pomiędzy wybranymi przez siebie wariantami.
  • Odwołać zaplanowane jazdy kursant może maksymalnie do 24 godzin wcześniej, wliczając w ten okres tylko dni robocze. Odwoływanie jazd sms-em uważa się za nieważne, kursant jest zobowiązany do powiadomienia instruktora rozmową telefoniczną o niemożności uczestniczenia w zajęciach. W przypadku pierwszej lekcji w naszej Szkole- biuro, które go na te zajęcia umawiało.
  • Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone do jednego dnia roboczego poprzedzającego ustalony termin w biurze OSK.