Image

Wykłady Łaziska Górne

 Terminarz wykładów 2023
  Data                      
Numer wykładu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Terminarz wykładów 2023
Data                      
Numer wykładu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wykład 1

WIADOMOŚCI OGÓLNE I PODZIAŁ DRÓG

- PODZIAŁ DRÓG
- ELEMENTY DROGI
- OBSZARY WYSTĘPOWANIA DRÓG
- UŻYTKOWNICY DRÓG
- POJĘCIA ZWIĄZANE Z RUCHEM POJAZDÓW
- POJAZDY W RUCHU DROGOWYM
- POZOSTAŁE DEFINICJE DOTYCZĄCE POJAZDÓW
- SPOSÓB ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
- KULTURA NA DRODZE
- OSTROŻNOŚĆ, SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ I OBOWIĄZEK UNIKANIA ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH
- BŁĘDY CZŁOWIEKA JAKO NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA WYPADKÓW DROGOWYCH

Wykład 2

ZASADY PORUSZANIA SIĘ W RUCHU DROGOWYM

- RUCH PRAWOSTRONNY
- WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU
- WYMIJANIE
- OMIJANIE
- COFANIE
- WYPRZEDZANIE
- ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU

Wykład 3

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE O RUCHU POJAZDÓW

- RODZAJE SKRZYŻOWAŃ
- STOSOWANIE REGUŁY "PRAWEJ RĘKI" NA SKRZYŻOWANIACH RÓWNORZĘDNYCH
- SKRZYŻOWANIA ZE ZNAKAMI OKREŚLAJĄCYMI PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU
- SKRZYŻOWANIA Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ
- JAZDA W RUCHU OKRĘŻNYM
- PRZEJAZDY KOLEJOWE
- PRZEJAZDY TRAMWAJOWE
- OZNACZENIE PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH
- ZACHOWANIE WOBEC PIESZYCH
- ZACHOWANIE WOBEC ROWERZYSTÓW
- POJAZDY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
- KOLUMNA POJAZDÓW

Wykład 4

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE O RUCHU POJAZDÓW

- PRĘDKOŚĆ BEZPIECZNA
- ZACHOWANIE PRAWIDŁOWEGO ODSTĘPU
- DROGA ZATRZYMANIA
- DROGA HAMOWANIA
- ZATRZYMANIE I POSTÓJ
- SYGNALIZOWANIE POSTOJU POJAZDU Z POWODU USZKODZENIA LUB WYPADKU
- HOLOWANIE
- OŚWIETLENIE POJAZDU
- UŻYWANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH
- UŻYWANIE SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH I ŚWIETLNYCH

Wykład 5

ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

- RODZAJE ZNAKÓW DROGOWYCH
- ZNAKI OSTRZEGAWCZE
- ZNAKI NAKAZU
- ZNAKI ZAKAZU

Wykład 6

ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

- ZNAKI INFORMACYJNE
- ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI
- ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE
- ZNAKI DROGOWE POZIOME
- SYGNAŁY ŚWIETLNE
- RODZAJE SYGNALIZATORÓW
- SYGNAŁY DAWANE PRZEZ UPRAWNIONE OSOBY
- SYGNAŁY DŹWIĘKOWE LUB WIBRACYJNE WYSYŁANE PRZEZ URZĄDZENIA UMIESZCZONE NA DRODZE

Wykład 7

OGÓLNE WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU

- OSOBY UPRAWNIONE DO KIEROWANIA POJAZDAMI
- PRAWO JAZDY
- UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRAWA JAZDY
- WYDAWANIE PRAWA JAZDY
- UTRATA I ZNISZCZENIE ORAZ ZMIANA DANYCH
W PRAWIE JAZDY
- ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY ORAZ COFANIE I PRZYWRACANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI
- ZATRZYMANIE I ZWROT DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
- USUWANIE POJAZDÓW
- WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
- WARUNKI TECHNICZNE I WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU
- WARUNKI DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO RUCHU
- REJESTRACJA POJAZDU
- KARTA POJAZDU
- PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI POJAZDU
- WYREJESTROWANIE POJAZDU
- DOKUMENTY POJAZDU
- BADANIE TECHNICZNE POJAZDU

Wykład 8

ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
Z TECHNIKI KIEROWANIA POJAZDEM

- PRZEWÓZ PASAŻERÓW
- PRZEWÓZ DZIECI SAMOCHODEM
- KORZYSTANIE Z TELEFONU W SAMOCHODZIE
- PRZEWÓZ I ZABEZPIECZENIE ŁADUNKÓW
- CIĄGNIĘCIE PRZYCZEPY
- JAZDA Z PRZYCZEPĄ
- UBIÓR KIEROWCY
- PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO JAZDY
- URUCHAMIANIE SILNIKA
- KONTROLKI NA DESCE ROZDZIELCZEJ
- STAN ZDROWIA I PREDYSPOZYCJE PSYCHICZNE DO KIEROWANIA POJAZDEM
- ALKOHOL I INNE UŻYWKI
- WPŁYW NARKOTYKÓW, SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH I ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH NA PROWADZENIE POJAZDU
- WPŁYW LEKÓW NA PROWADZENIE POJAZDU
- WPŁYW ZMĘCZENIA I SENNOŚCI NA KIEROWANIE POJAZDEM

Wykład 9

PRZEBIEG EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

- PLAC MANEWROWY
- MIASTO

Wykład 10

RAŻĄCE NARUSZENIA PRZEPISÓW DROGOWYCH

- EKOJAZDA
- OCHRONA PRAWNA W RUCHU

Wykład 11

PIERWSZA POMOC

OSK LIDER

Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową, która przybliży Państwu sylwetkę Ośrodka Szkolenia Kierowców LIDER.

Na stronie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przez Nas kursów, szkoleń i wykładów.

Edwin Adamowicz
Kierownik OSK LIDER

Kontakt

+48 509 441 442 Biuro Lider
tychy.osklider@gmail.com

Zapraszamy na nasz Funpage na Facebooku
facebook.com/LiderTychy