Kategoria A2

Drugi stopień w drodze do dużego sprzętu i jednocześnie totalna nowość w Polsce. Osiemnastolatkowie, którzy do tej pory mogli wsiadać na wszystkie rodzaje motocykli, teraz muszą zatrzymać się przy tej kategorii .

Posiadacze A2 mogą jeździć:

  • Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39KM),
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kurs możesz rozpocząć 3 miesiące przed 18 rokiem życia!

Cena kursu obejmuje:

  • 30 godzin szkolenia teoretycznego, w tym zajęcia z I pomocy przedmedycznej,
  • 20 godzin szkolenia praktycznego,
  • egzamin wewnętrzny,
  • bezpłatne konsultacje z przepisów ruchu drogowego,
  • materiały dydaktyczne gratis,
  • możliwość zrobienia badań lekarskich w Ośrodku,
  • zapewniamy pojazd egzaminacyjny – SUZUKI SFV 650 GLADIUS.

SUZUKI GS500

POJAZD EGZAMINACYJNY