Kategoria B

Uprawnienie do kierowania:

  • samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t,
  • ciągnika rolniczego,
  • samochodu osobowego z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczające masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 3,5t.

Kurs możesz rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia!

Cena kursu obejmuje:

  • 30 godzin teorii, w tym zajęcia z I pomocy przedmedycznej,
  • 30 godzin jazd praktycznych,
  • egzamin wewnętrzny,
  • możliwość zrobienia badań lekarskich w Ośrodku,
  • materiały dydaktyczne gratis,
  • zapewniamy pojazd egzaminacyjny – TOYOTA YARIS III 1.3  6-biegowa.


 

POJAZD EGZAMINACYJNY