Kategoria B+E

Uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita, ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t,
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Kto najczęściej stara się o uprawnienia kategorii prawa jazdy B+E:

 • osoby przewożące konie,
 • osoby sprowadzające auta zza granicy,
 • osoby przewożące jachty, łodzie, motorówki,
 • osoby podróżujące z campingiem,
 • osoby poruszające się ciągnikiem rolniczym.

Powyższe, oczywiście, z zachowaniem dopuszczalnych mas określonych przy kategorii B+E prawa jazdy.

Cena kursu obejmuje:

 • 15 godzin jazd praktycznych,
 • egzamin wewnętrzny,
 • bezpłatne konsultacje z przepisów ruchu drogowego,
 • możliwość zrobienia badań lekarskich w Ośrodku,
 • materiały dydaktyczne gratis,

Warto wiedzieć:

 • prawo jazdy kategorii  C+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,
 • kategoria B+E prawa jazdy jest nieodpłatnie dopisywana do uprawnień kategorii C+E prawa jazdy,

Jeżeli masa lawety nie będzie przekraczała masy własnej pojazdu ciągnącego, a łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 3,5 tony, do kierowania takim zestawem wystarczy kategoria B prawa jazdy.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim

Do kursu prawa jazdy kat. B+E nie są wymagane badania psychologiczne, tzw. psychotesty.

Badania lekarskie:

Do kursu nauki jazdy kategorii B+E niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego, które wydaje lekarz uprawniony do badań kierowców.

Warto wiedzieć!

Słuchacz zamierzający realizować szkolenie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy powinien podczas badań powiadomić o tym fakcie lekarza, ponieważ w trakcie jednorazowych badań na obie te kategorie cena nie ulega zwiększeniu.

POJAZD EGZAMINACYJNY