Istnieje możliwość rozpoczęcia kursów:

C, C+E jednocześnie.

Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia:

 • do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • Minimalny wymagany wiek: 21 lat,
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii CC+ED1 i D1+E.

Dla osób, które uzyskały kwalifikacje wstępna określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: C i C+E wynosi 18 lat.

 • Jazdy wykonywane pojazdami MAN TGL 12.250, MAN TGL 12.240 (wymiary pojazdu egzaminacyjnego – długość pojazdu oraz rozstaw osi ).

Kurs podstawowy:

 • 20 godzin lekcyjnych wykładów teoretycznych,
 • 20 godzin zegarowych jazd,
 •  materiały szkoleniowe ,
 •  możliwość opłaty ratalnej,
 •  darmowe konsultacje.

Kategoria C+E

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do prowadzenia pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą (z przyczepami).

 • Minimalny wymagany wiek: 21 lat,
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C+E.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: C i C+E wynosi 18 lat.

 • Jazdy wykonywane pojazdami MAN TGL + Przyczepa ( wymiary zespołu pojazdów egzaminacyjnych – długość zespołu pojazdów oraz rozstaw osi ).

Kurs podstawowy:

 • 25 godzin zegarowych jazd,
 •  materiały szkoleniowe,
 •  możliwość opłaty ratalnej,
 •  darmowe konsultacje.