Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia:

  • do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • Minimalny wymagany wiek: 21 lat,
  • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii CC+ED1 i D1+E.

Dla osób, które uzyskały kwalifikacje wstępna określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: C i C+E wynosi 18 lat.

  • Jazdy wykonywane pojazdami MAN TGL 12.250, MAN TGL 12.240 (wymiary pojazdu egzaminacyjnego – długość pojazdu oraz rozstaw osi ).

Kurs podstawowy:

  • 20 godzin lekcyjnych wykładów teoretycznych,
  • 30 godzin zegarowych jazd,
  •  materiały szkoleniowe ,
  •  możliwość opłaty ratalnej,
  •  darmowe konsultacje.POJAZD EGZAMINACYJNY