Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do:

 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • Minimalny wymagany wiek: 24 lat,
 • dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: D i D+E wynosi 21 lat.

 • Jazdy wykonywane pojazdem AUTOSAN LIDER MIDI A10-10T.

Kurs podstawowy:

 • 20 godzin lekcyjnych wykładów teoretycznych,
 • 40 godzin zegarowych jazd – uczestnik kursu posiada kat C,
 • 60 godzin zegarowych jazd– uczestnik kursu posiada kat B,
 •  materiały szkoleniowe,
 •  możliwość opłaty ratalnej,
 •  darmowe konsultacje.

,

POJAZD EGZAMINACYJNY