Image

Szkolenia dla kierowców zawodowych

Ośrodek Szkolenia Kierowców LIDER prowadzi szkolenia dla kierowców zawodowych, w skład których wchodzi:

 • kwalifikacja wstępna
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
 • szkolenie okresowe

najtaniej w Tychach i okolicy

Kursant może realizować zajęcia do 7 godzin dziennie.

 

Image

EGZAMIN PAŃSTWOWY Z KWALIFIKACJI

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategoria D zostało wydane po dniu 10.IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kategoria C zostało wydane po 10.IX.2009 r.

Kurs Kwalifikacji wstępnej można rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

Szkolenie obejmuje:

 • 260 godzin teorii i 20 godzin praktyki (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych lub 2 godziny na symulatorze)
 • materiały szkoleniowe.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

W związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r., wchodzi w życie kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury obowiązuje z dniem 3 kwietnia 2010 r.

Szkolenie obejmuje:

 • część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 97 godzin
 • część specjalistyczną prowadzoną w formie:
 1. zajęć teoretycznych, trwającą minimum – 33 godziny,
 2. zajęć praktycznych w ruchu drogowym – 8 godzin jazdy indywidualnej,
 3. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny (do wyboru szkolonego zajęcia na płycie poślizgowej lub trenażer!!!)
 • materiały szkoleniowe.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

dla prawa jazdy:

Kategoria – C, C+E, C1, C1+E
Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej dla prawa jazdy kategoria D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej dla prawa jazdy kategoria C, C+E, C1, C1+E.

Szkolenie obejmuje:

 • 65 godz. zajęć teoretycznych
 • 5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Kategoria – D, D+E, D1, D1+E
Kierowca, który uzyskał Kwalifikacje Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kategoria C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniające dla kategorii D.

Szkolenie obejmuje:

 • 65 godz. zajęć teoretycznych
 • 5 godz. zajęć w ruchu drogowym
 • materiały szkoleniowe.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

dla prawa jazdy:

Kategoria – C, C+E, C1, C1+E
Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kategoria D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Uzupełniającej, bądź Kwalifikacji Uzupełniającej Przyśpieszonej dla prawa jazdy kategoria C, C+E, C1, C1+E.

Szkolenie obejmuje:

 • 32,5 godz. zajęć teoretycznych
 • 2,5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Kategoria – D, D+E, D1, D1+E
Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kategoria C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej bądź Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej Przyspieszonej dla prawa jazdy kategoria D, D+E, D1, D1+E.

Szkolenie obejmuje:

 • 32,5 godz. zajęć teoretycznych
 • 2,5 godz. zajęć w ruchu drogowym
 • materiały szkoleniowe.
Image

Szkolenie okresowe

Jeśli:

 • uprawnienia kat. C lub C1 uzyskałeś do dnia 10.09.2009 (włącznie)
 • uprawnienia kat. D lub D1 uzyskałeś do dnia 10.09.2008 (włącznie)
 • uprawnienia uzyskałeś po tych datach oraz ukończyłeś kwalifikację wstępną/wstępną przyspieszoną/uzupełniającą/uzupełniającą przyspieszoną i zbliża się 5 lat od dnia uzyskania po raz pierwszy Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

– musisz ukończyć szkolenie okresowe.

Szkolenie okresowe to odpowiednik urządzanych do 2010 roku kursów dokształcających na przewóz rzeczy/osób. Szkolenie okresowe musi przejść każdy kierowca co 5 lat. W przypadku kierowców, którzy mieli obowiązek ukończenia kwalifikacji wstępnej, pierwsze szkolenie trzeba odbyć w ciągu 5 lat od dnia uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Szkolenia okresowe trwają 35 godzin zajęć teoretycznych i są prowadzone dla grup kategorii C/C1/C+E/C1+E i D/D1/D+E/D1+E. Szczegółowy program szkoleń okresowych:

Grupa kategorii C / C1 / C+E / C1+E

 • kwalifikacja wstępna (280 godz.) i kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godz.)
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca (70 godz.) i kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (35 godz.)
 • szkolenie okresowe (35 godz.)

Grupa kategorii D / D1 / D+E / D1+E

 • kwalifikacja wstępna (280 godz.) i kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godz.)
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca (70 godz.) i kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (35 godz.)
 • szkolenie okresowe (35 godz.)

Kierowca, który wykonuje przewozy drogowe różnymi pojazdami (tzn. do prowadzenia których konieczne jest osiadania co najmniej dwóch różnych kategorii np. C i D czy C+E i D), może ukończyć szkolenie okresowe tylko dla jednej grupy kategorii (czyli dla grupy C/C1/C+E/C1+E lub dla grupy D/D1/D+E/D1+E).

Przed szkoleniem należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne. Po szkoleniu należy udać się do Wydziału Komunikacji w celu uzyskania wpisu do prawa jazdy.

OSK LIDER

Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową, która przybliży Państwu sylwetkę Ośrodka Szkolenia Kierowców LIDER.

Na stronie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przez Nas kursów, szkoleń i wykładów.

Edwin Adamowicz
Kierownik OSK LIDER

Kontakt

+48 509 441 442 Biuro Lider
tychy.osklider@gmail.com

Zapraszamy na nasz Funpage na Facebooku
facebook.com/LiderTychy