Terminarz wykładów 2022
Data:20.0623.0627.0630.0604.0707.0711.0714.0718.0721.07
Nr Wykładu1234567891011
NrTemat wykładu:NrTemat wykładu:
1WIADOMOŚCI OGÓLNE I PODZIAŁ DRÓG

- PODZIAŁ DRÓG
- ELEMENTY DROGI
- OBSZARY WYSTĘPOWANIA DRÓG
- UŻYTKOWNICY DRÓG
- POJĘCIA ZWIĄZANE Z RUCHEM POJAZDÓW
- POJAZDY W RUCHU DROGOWYM
- POZOSTAŁE DEFINICJE DOTYCZĄCE POJAZDÓW
- SPOSÓB ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
- KULTURA NA DRODZE
- OSTROŻNOŚĆ, SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ
I OBOWIĄZEK UNIKANIA ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH
- BŁĘDY CZŁOWIEKA JAKO NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA WYPADKÓW DROGOWYCH
2ZASADY PORUSZANIA SIĘ W RUCHU DROGOWYM

- RUCH PRAWOSTRONNY
- WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU
- WYMIJANIE
- OMIJANIE
- COFANIE
- WYPRZEDZANIE
- ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU
3PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE O RUCHU POJAZDÓW

- RODZAJE SKRZYŻOWAŃ
- STOSOWANIE REGUŁY "PRAWEJ RĘKI" NA SKRZYŻOWANIACH RÓWNORZĘDNYCH
- SKRZYŻOWANIA ZE ZNAKAMI OKREŚLAJĄCYMI PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU
- SKRZYŻOWANIA Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ
- JAZDA W RUCHU OKRĘŻNYM
- PRZEJAZDY KOLEJOWE
- PRZEJAZDY TRAMWAJOWE
- OZNACZENIE PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH
- ZACHOWANIE WOBEC PIESZYCH
- ZACHOWANIE WOBEC ROWERZYSTÓW
- POJAZDY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
- KOLUMNA POJAZDÓW
4PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE O RUCHU POJAZDÓW

- PRĘDKOŚĆ BEZPIECZNA
- ZACHOWANIE PRAWIDŁOWEGO ODSTĘPU
- DROGA ZATRZYMANIA
- DROGA HAMOWANIA
- ZATRZYMANIE I POSTÓJ
- SYGNALIZOWANIE POSTOJU POJAZDU Z POWODU USZKODZENIA LUB WYPADKU
- HOLOWANIE
- OŚWIETLENIE POJAZDU
- UŻYWANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH
- UŻYWANIE SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH I ŚWIETLNYCH
5ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

- RODZAJE ZNAKÓW DROGOWYCH
- ZNAKI OSTRZEGAWCZE
- ZNAKI NAKAZU
- ZNAKI ZAKAZU
6ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

- ZNAKI INFORMACYJNE
- ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI
- ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE
- ZNAKI DROGOWE POZIOME
- SYGNAŁY ŚWIETLNE
- RODZAJE SYGNALIZATORÓW
- SYGNAŁY DAWANE PRZEZ UPRAWNIONE OSOBY
- SYGNAŁY DŹWIĘKOWE LUB WIBRACYJNE WYSYŁANE PRZEZ URZĄDZENIA UMIESZCZONE NA DRODZE
7OGÓLNE WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU

- OSOBY UPRAWNIONE DO KIEROWANIA POJAZDAMI
- PRAWO JAZDY
- UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRAWA JAZDY
- WYDAWANIE PRAWA JAZDY
- UTRATA I ZNISZCZENIE ORAZ ZMIANA DANYCH
W PRAWIE JAZDY
- ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY ORAZ COFANIE I PRZYWRACANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI
- ZATRZYMANIE I ZWROT DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
- USUWANIE POJAZDÓW
- WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
- WARUNKI TECHNICZNE I WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU
- WARUNKI DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO RUCHU
- REJESTRACJA POJAZDU
- KARTA POJAZDU
- PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI POJAZDU
- WYREJESTROWANIE POJAZDU
- DOKUMENTY POJAZDU
- BADANIE TECHNICZNE POJAZDU
8ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
Z TECHNIKI KIEROWANIA POJAZDEM

- PRZEWÓZ PASAŻERÓW
- PRZEWÓZ DZIECI SAMOCHODEM
- KORZYSTANIE Z TELEFONU W SAMOCHODZIE
- PRZEWÓZ I ZABEZPIECZENIE ŁADUNKÓW
- CIĄGNIĘCIE PRZYCZEPY
- JAZDA Z PRZYCZEPĄ
- UBIÓR KIEROWCY
- PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO JAZDY
- URUCHAMIANIE SILNIKA
- KONTROLKI NA DESCE ROZDZIELCZEJ
- STAN ZDROWIA I PREDYSPOZYCJE PSYCHICZNE DO KIEROWANIA POJAZDEM
- ALKOHOL I INNE UŻYWKI
- WPŁYW NARKOTYKÓW, SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH I ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH NA PROWADZENIE POJAZDU
- WPŁYW LEKÓW NA PROWADZENIE POJAZDU
- WPŁYW ZMĘCZENIA I SENNOŚCI NA KIEROWANIE POJAZDEM
9PRZEBIEG EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

- PLAC MANEWROWY
- MIASTO
10- RAŻĄCE NARUSZENIA PRZEPISÓW DROGOWYCH
- EKOJAZDA
- OCHRONA PRAWNA W RUCHU


11- PIERWSZA POMOC--