Terminy rozpoczęcia kursów

Prawo jazdy

A, A2, A1, AM, B, B1, B+E, C, C+E, D ciągły nabór

Szkolenia zawodowe

Szkolenia okresowe / e-learning ciągły nabór
Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz rzeczy) ciągły nabór
Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz osób) ciągły nabór
Kwalifikacja wstępna (przewóz rzeczy) ciągły nabór
Kwalifikacja wstępna (przewóz osób) ciągły nabór
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca ciągły nabór
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona ciągły nabór