Image

Nazwa Kategorii / Minimalny wiek

Jakimi pojazdami możesz kierować

Nazwa Kategorii / Minimalny wiek

AM

14 lat

- motorower
- czterokołowiec lekki (na przykład mały quad)
- zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

A1

16 lat

- motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg
- motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW
- pojazdy z kategorii AM
- zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce

A2

18 lat

- motocykl, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
a) moc do 35 kW
b) stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg
c) nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla

- motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW
- pojazdy z kategorii AM
- zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

A

20 lat
jeśli masz już od co najmniej 2 lat
prawo jazdy kategorii A2

24 lata
jeśli nie masz od co najmniej 2 lat
prawa jazdy kategorii A2

- każdy motocykl
- pojazd z kategorii AM
- zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

B1

16 lat

- czterokołowiec (na przykład duży quad)
- pojazd z kategorii AM

B

18 lat

- pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochód osobowy), z wyjątkiem autobusu i motocykla

- zespół pojazdów – powyższy pojazd połączony z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)

- pojazd z kategorii AM

- zespół pojazdów – złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 3500 kg,

- jeśli zdasz dodatkowy egzamin praktyczny i masz dodatkowy wpis w prawie jazdy – zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4250 kg

- ciągnik rolniczy – tylko w Polsce

- pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce

- zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

- zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

- jeśli masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat - motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg – tylko w Polsce

B+E

18 lat

- zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii B i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
- zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

C

21 lat

- pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład duża ciężarówka)
- zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
- pojazd z kategorii AM
- ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
- pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

C1

18 lat

- pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t do 7,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład mała ciężarówka)
- zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
- pojazd z kategorii AM
- ciągnik rolniczy – tylko w Polsce,
- pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

C1+E

18 lat

- zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, który składa się z:
a) pojazdu, który ciągnie – pojazdy z kategorii C1
b) przyczepy (na przykład mała ciężarówka z przyczepą)
- zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

C+E

21 lat

- zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii C i przyczepy,
- zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

D

24 lata

- autobus
- zespół pojazdów złożony z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
- pojazd z kategorii AM
- ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
- pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

D1

21 lat

- autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu do 17 osób łącznie z kierowcą, o długości do 8 m
- zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
- pojazd z kategorii AM
- ciągnik rolniczy – tylko w Polsce
- pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce

D1+E

21 lat

- zespół pojazdów złożony z pojazdu kategorii D1 i przyczepy
- zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

D+E

24 lata

- zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii D i przyczepy
- zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce
- zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) oraz przyczepy lub przyczep – tylko w Polsce

T

16 lat

- ciągnik rolniczy
- pojazd wolnobieżny (na przykład walec)
- zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep
- zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep
- pojazd z kategorii AM

Tramwaj

21 lat

- tramwaj

OSK LIDER

Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową, która przybliży Państwu sylwetkę Ośrodka Szkolenia Kierowców LIDER.

Na stronie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące prowadzonych przez Nas kursów, szkoleń i wykładów.

Edwin Adamowicz
Kierownik OSK LIDER

Kontakt

+48 509 441 442 Biuro Lider
tychy.osklider@gmail.com

Zapraszamy na nasz Funpage na Facebooku
facebook.com/LiderTychy